The Finnish Metagallery

Välkommen på en konstnärlig upptäcktsresa i metaversumet!

Utforska de olika temautställningarna, byt verk på väggarna och bli förälskad!

Temautställningar

Nationalgalleriet har valt fred som tema för Finnish Metagallery år 2023. Dess tematik har behandlats ur flera olika synvinklar i den virtuella utställningens verk. Vi bjuder in gäster i utställningen för att begrunda sin egen uppfattning om fred och brist på fred.

Tillgängliga teman som användaren själv kan göra synliga på paviljongen är:

  1. Fred
  2. Queer
  3. Djur
  4. Verk av 1900-talets kvinnliga konstnärer
  5. Verk av 1900-talets manliga konstnärer

Röstningen för Fred-utställningen har nu avslutats och vinnaren har kontaktats. Tack till alla som röstade!

Paviljongin seinällä teoksia. Punapaitainen avatar ja musta robottihahmoavatar seinoo teosten edustalla.
Avatar isossa silinterihatussa seisoo etualalla. Taustalla paviljongin kattokupoli, jota koristaa Gallen-Kallelan freskot.

Finlands nationalgalleriet som föregångare i metaversum

Finlands Nationalgalleriet var det första finska museet med att öppna ett utställningsutrymme i metaversum i oktober 2022. Nationalgalleriet tar sina första steg in i virtuell verklighet (VR) i samarbete med metaversumplattformen Decentraland och Sitra. Med pilotprojektet samlar man information om den virtuella världens funktion och ökar förståelsen för hurdana interaktionssätt det kan finnas i en virtuell verklighet som byggts på en blockkedja.

Skådeplatsen för försöket utgörs av en virtuell kopia av Finlands paviljong på världsutställningen 1900 i Paris som skapats i Decentraland. Nu, 122 år senare, är det åter möjligt att bekanta sig med fresker som Akseli Gallen-Kallela målat.

Metagalleri och lärande

Förutom en konstnärlig expedition ger en utflykt till det Finska Metagalleriet praktiska insikter i hur den virtuella världen fungerar och en förståelse för hur man interagerar i en artificiell verklighet som bygger på en blockkedja. Längst ner på sidan finns en sektion ”Vanliga frågor” där du kan hitta svar på många frågor och förtydligande av terminologi.

Se en video om Decentraland

Valkoinen robottiavatar painaa sormella paanelia paviljongissa.

Vad är metaversum och hur besöker jag metagalleriet?

Metaversum är olika slags virtuella 3D-världar som skapas på web 3.0. Där kan alla som använder olika plattformar skapa sig en figur, dvs. en avatar, med vilken man kan röra sig i världen, spela spel, uppleva konst, gå in i byggnader och kommunicera med andra besökare.

Man kan bekanta sig med Finnish Metagallery med datorns webbläsare, på VR-plattformen Decentraland. Decentraland fungerar på blockkedjan Ethereum. Blockkedjan gör det möjligt för användare att äga en del av den virtuella världen, skapa verk där och göra affärer med varandra.

Gemenskapen som ansvarar för museiområdet (Museum District) och som Decentralands DAO finansierar har donerat en virtuell tomt till projektet dit metagalleriet har rests. Det lönar sig att observera att metaversumplattformen kräver mycket prestanda av datorn.

Så här kan du besöka metagalleriet:

  1. Flytta dig till Decentraland med denna länk
  2. Logga in som gäst (Play as guest) såvida du inte har en kryptoplånbok (välj i så fall Play with wallet).
  3. Skapa dig själv en avatar och du får se hur du kan röra på dig i Decentraland.
  4. Framför dig ser du Finnish Metagallery. Inne i paviljongen hittar du två paneler under centralkupolen. Genom att trycka på den ena panelen kan du byta tavlorna på väggarna (5 olika teman). Genom att klicka på den andra panelen som inloggad användare (kräver en kryptoplånbok) kan du få ’Dove of Peace’ wearable. Du kan också delta i omröstningen genom att klicka på en av de fredliga tavlorna. Du kan vinna biljetter till förhandsvisningen av konstmuseet Ateneum (evenemang med inbjudan i Helsingfors den 13.4.2023).

Information om världsutställningen 1900 i Paris
Finlands paviljong på världsutställningen 1900 i Paris

Världsutställningen 1900 i Paris

The Finnish Metagallery är en virtuell efterbildning av Finlands paviljong som byggdes för världsutställningen 1900 i Paris, skapad i metaversumet. I paviljongen visades verk av bland annat Akseli Gallen-Kallela, Magnus Enckell och Väinö Blomstedt. Över 50 miljoner människor besökte världsutställningen.

Chefskommissarie för Finlands avdelning var ingenjör Robert Runeberg. Paviljongen planerades av Armas Lindgren, Herman Gesellius och Eliel Saarinen. Centralkupolen hade fyra av Gallen-Kallelas fresker med Kalevala-tema: Ilmarinen plöjer ormåkern, Sampo smides, Sampos försvar och Hedendom och kristendom. Även verk av Eemil Halonen, Venny Soldan-Brofeldt ja Albert Edelfelt visades.

Läs mer:

Metagalleriet har genomförts av design och innovationsstudion Adventure Club med en öppen källkod. Koden kan användas av vem som helst efter att paviljongen i Decentraland stängt sina dörrar.

Projektet strävar efter att glädja och inspirera alla konstens vänner att bekanta sig med metaversum.

Alla besökare som har registrerat sig i paviljongens gästbok kommer att få en virtuell wearable ’Dove of Peace’ under en begränsad tid! Denna välkända fredssymbol kan du bära på din avatar.

Paviljonki kuvattu ulkoa. Etualalla ruohikkoa ja puunoksa jossa punaisia lehtiä.
Petro Rybka, Cossack Mamai (1855)
Oleksandr Murashko, Annunciation (1907-1908)

Möjlighet att hjälpa Ukraina

Förutom Nationalgalleriets samlingsverk finns på Finnish Metagallery två bilder ur Ukrainas stats konstmuseum NAMU:s (National Art Museum of Ukraine) samling; Petro Rybkas Cossack Mamai (1855) och Oleksandr Murashkos Annunciation (1907–1908). Dessa verk påminner om att även konst och kultur är i fara att förstöras under kriget.

NAMU och Patron-of-Art.com har skapat en begränsad mängd NFT-versioner (unika digitala versioner) av dessa, och intäkterna man får av att sälja dem används för att stöda Ukrainas nationella konstmuseum, bl.a. med att skydda och restaurera samlingen samt möjligen förstärka museibyggnaden. En NFT-version av verken går att köpa från Patron-o-Art.com-tjänsten.

”Ett hot mot kulturarven förvärrar den humanitära krisen”, säger Yuliia Lytvynet, chef för Ukrainas nationella konstmuseum, i en kommuniké som berättar om samarbetet. ”Kamratskap med organisationer såsom Patron-of-Art.com erbjuder direkt stöd för våra strävanden att skydda museets samling under detta krig samt under återuppbyggnadsperioden.”

Vanliga frågor

Vad handlar Nationalgalleriets virtuella utställning om?

Nationalgalleriet, Decentraland och Sitra bygger i samarbete ett unikt pilotprojekt i metaversum, som är framtidens onlinemiljö och den nästa generationen av internet.

Man har i den virtuella världen byggt en digital kopia av Finlands paviljong vid världsutställningen 1900 i Paris. Den ståtliga jugendbyggnaden var utställningens dragplåster och ett konstverk i sig. Byggnaden stod endast sju månader innan den revs. Inuti paviljongen kunde de samtida ta del av en unik konstupplevelse. Nu, 122 år senare, kan man åter bekanta sig med freskerna som Akseli Gallen-Kallela målat. Finlands första världsutställningspaviljong och dess unika konst har återupplivats i den digitala virtuella världen.

Finlands paviljong har även tidigare väckt intresse och entusiasm. Aalto Media Lab har under ledning av professor Lily Diaz-Kommonen gjort en imponerande 3D-modell av paviljongen som kan beundras i Designmuseet i Helsingfors. Musikalen Momentum 1900 uppförs i Tammerfors arbetarteater, och även den handlar om paviljongen.

Vad eftersträvas med projektet?

Nationalgalleriet tar sina första steg i utnyttjandet av web3-teknik i och med provanvändningen av metaversum med Decentraland och Sitra. I och med pilotförsöket lär vi oss förstå hurdana möjligheter virtuella världar öppnar för kulturaktörer som vi. Vår samhälleliga uppgift är att främja kulturarvets synlighet, påverkan och utveckling. Detta projekt ger oss mycket mer information om hur den virtuella världen fungerar. Vi har en möjlighet att se vem som blir intresserad av virtuell konst, hur olika slags människor förhåller sig till den och hurdan social aktivitet som utvecklas kring den virtuella konsten. Vi vet att upplevelse av kultur är socialt, så det är också viktigt för oss att förstå vilka interaktionssätt det finns i den på en blockkedja byggda Decentraland och till vilken nytta de kan vara i framtiden. Enligt de senaste undersökningarna kan man i en virtuell 3D-lokal

Hur får man tillgång till det virtuella Nationalgalleriet?

Man kan bekanta sig med Nationalgalleriets paviljong vid världsutställningen i Paris och utställningen där via datorns webbläsare. Man kommer åt konstutställningen genom att logga in i den virtuella världen och välja åt sig en digital figur, dvs. en avatar, med vilken man kan gå in i byggnaden, röra sig i lokalen, bekanta sig med utställningen och prata med andra besökare via chatten. (instruktioner)

Decentraland är en decentraliserad plattform för virtuell verklighet som fungerar på blockkedjan Ethereum. På Decentraland-plattformen kan användare skapa, uppleva och kommersialisera sina innehåll och applikationer.

Är den virtuella utställningen avgiftsbelagd?

Finnish Metagallery är gratis för alla och det kostar ingenting att uppleva den.

Varför finns detta projekt i Decentraland?

Gemenskapsprojektet Museum District som finansieras av Decentraland DAO gav Nationalgalleriet kostnadsfri tillgång till 10–12 parcel virtuell mark på vilken paviljongen vid världsutställningen i Paris skapades.

Varför exporteras finsk konst till metaversum, blir det inte kopierat där?

En stor del av Nationalgalleriets samlingsverk kan redan nu ses på webbplatsen kansallisgalleria.fi. Av dessa har över 26 000 bilder på verk publicerats med CC0-licens, vilket innebär att vem som helst kan ladda ner en av dessa bilder från webbplatsen och använda den hur hen själv vill.

https://www.kansallisgalleria.fi/sv/search

Dessutom har Nationalgalleriet ingått ett avtal med Kuvasto om användningen av bilder på Nationalgalleriets samlingsverk på plattformar som Nationalgalleriet förvaltar över.

Exporteras all konst i Nationalgalleriet till metaversumet?

Nej. Syftet med pilotprojektet är att undersöka hur virtuella utställningar kan realiseras och lära oss hur vi kan utnyttja de nya möjligheter att till exempel engagera människor i konstutställningarnas val av verk eller värna om nationalskatter som web3 erbjuder.

Hurdan är säkerheten i den virtuella utställningslokalen? Är området trakasserifritt?

Det är enkelt att blocka störande meddelanden i Decentraland. I den virtuella världen är det också möjligt att flytta sin avatar till en annan server, vilket samtidigt innebär att publiken i samma lokal också ändras.

Vad är NFT?

NFT (non fungible token) avser ett digitalt konstverk som autentiserats med hjälp av blockkedjeteknik. Ett digitalt konstverk är unikt eller så finns det ett begränsat antal versioner av det. NFT:er gör det möjligt att enkelt göra samlarversioner av digitala verk som kopieras. Konstverkets ägarskap har också verifierats. Pollett för digitala kopior.

Vad är DAO?

DAO kommer från det engelska namnet Decentralized autonomous organization. Den är en modell som skapats vid vändpunkten av den digitala blockkedje- och web3-utvecklingen och används för att administrera affärsverksamheten i blockkedjeprojekt. Den erbjuder blockkedjeprojektens grundare, utvecklare och tokeninnehavare ett pålitligt sätt att fatta decentraliserade beslut om blockkedjeprojektet. DAO:s grundare ställer upp regler för smarta kontrakt och samlar medel genom att sälja tokens som ger deras innehavare rösträtt för beslut om administrationsförslag. DAO påminner om ett aktiebolag eller ett andelslag – och tokens kan för tydlighets skull beskrivas som aktier som ger rösträtt och som valuta som kan användas till att köpa digitala nyttigheter. DAO är en ny administrationsmodell och är sålunda inte ännu reglerad i Finland och kan inte grundas i Finland.

Med i projektet

Nationalgalleriet är det nationella museet för bildkonst. Dess uppgift är att upprätthålla och utöka statens konstsamlingar, utöva utställningsverksamhet och delta i utvecklingen av museibranschen. Nationalgalleriet upprätthåller Finlands mest kända och populäraste museer: Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff.

Decentraland är en decentraliserad plattform för virtuell verklighet som fungerar på blockkedjan Ethereum. På Decentraland-plattformen kan användare skapa, uppleva och kommersialisera sina innehåll och applikationer. Museum District, finansierad av Decentraland DAO, skänkte den virtuella tomten till projektet.

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbart välbefinnande.